Francie - Val de LoireOblast Val de Loire


>>Domaine du Landreau<<

apelace Anjou, oblast Val de Loire, Francie

Usedlost a vinařství "Domaine du Landreau" je dílem rodiny Morinových, která zachovává vinařskou tradici již po čtyři generace. Vinařství se nachází v samém srdci Coteaux du Layon. Jejich vinice se rozkládají ve třech proslulých vinařských vesnicích v jižní části Angers: Saint Lambert du Lattay, Saint-Aubin-de-Luigné a Rochefort-sur-Loire. 

Produkují zde suchá a sladká bílá vína, růžová a červená vína, která jsou ovocná, elegantní a intenzivní. Hrozny jsou pěstovány na vinicích podle půdního složení pro daný typ odrůdy. Půdy jsou zde totiž velmi rozmanité. Stejná pozornost je věnována také dalším vinařstvím "Domaine La Jalousie", které se nachází v Cravant-les-Coteaux z jejichž červených hroznů vyrábí skvělý a populární Chinon rosé „La Chapelle a "Domaine de la Chevalerie", který se nachází v obci Saint-Nicolas-de-Bourgueil. Vinařství nabízí s hrdostí celkem 12 druhů vín z údolí řeky Loiry jejichž kvalitu rádi prezentují všem milovníkům vín. Vinařství je členem Společenství nezávislých vinařů. 


>>Domaine Thierry Merlin Cherrier<<

obec Bué, apelace Sancerre, oblast Val de Lore, Francie

Apelace Sancerre se nachází ve vinařské oblasti "Val de Loire" (údolí řeky Loiry), konkrétně na levém břehu řeky Loiry kolem města Sancerre. Je zde 2800 hektarů vinic a 14 vinařských obcí. Původně byl region známý produkcí červených vín z odrůdy Pinot Noir, ale po pohromě způsobené révokazem, koncem 19. století, byly všechny vinice zničeny. Při obnově vinic pak proběhla výsadba ve prospěch bílé odrůdy Sauvignon Blanc, která region následně proslavila. Odrůdové složení vinic je v dnešní době cca 80% odrůda Sauvignon a cca 20% odrůda Pinot Noir. 

Podloží viniční tratí v rámci apelace Sancerre je různorodé. Jsou zde půdy s obsahem tzv. měkkého vápence, ty dávají především lehká a ovocná vína, dále půdy s obsahem tvrdého vápence, které produkují vína mnohem intenzivnější a lépe strukturovaná a nakonec půdy s obsahem opuky (usazená hornina, prachovitý druh slínovce), kde jsou vína sice méně aromatická, ale o to lépe strukturovaná. 

Historie rodiny Cherrier je spjata již několik generací s obcemi Bué, Sancerre a nyní i s obcí Veaugues. Viniční tratě v Bué patří k nejlepším polohám v apelaci Sancerre. Jsou zasazené v údolí obklopeném kopci a produkují exkluzivní zástupce odrůdy Sauvignon Blanc. Thierry Merlin zde vyrůstal a důvěrně zná každou vinici, každý typ půdy. Již 15 let hospodaří na celkem 13 hektarech půdy z toho 11 hektarů je osázeno odrůdou Sauvignon Blanc a zbytek odrůdou Pinot Noir.

Thierry Merlin  se plně ztotožňuje s názorem, že velká vína se dělají již ve vinici. Jediné zdravé a plně vyzrálé hrozny mohou poskytnout surovinu pro výrobu skvělých vín. Šetrné zpracování a vinifikace technologií řízeného kvašení dává možnost vyniknout originálním svěžím a ovocitým vínům. Thierry Merlin je rovněž zastáncem ekologicky udržitelného vinařství a na vinicích se snaží o udržení přirozené flóry a fauny a vinice jsou zatravněné. Jen tak se může vyhnout používání nežádoucích chemických prostředků (postřiky atd.).

Vinařství je držitelem celé řady ocenění včetně uvedení v publikaci "Guide Hachette".


>>Domaine de Bel Air<<

apelace Pouilly-Fumé, oblast Val de Loire, Francie

Vinařská rodina nejméně od roku 1635 ... to je celých 13 generací.....

Podívat se dále do historie je nesmírně obtížné, jelikož starší farní archivy bohužel neexistují. Vinice byly tehdy značně fragmentované, rozdělené mezi mnoho malých vlastníků, kteří je pronajímali nebo sami obhospodařovali. Pozemky byly velmi malé, o čemž svědčí současný nebo i starý katastr či notářské zápisy. Když však sledujeme rodinu Sadon v přímé linii (jméno babičky Raymondy za svobodna), lze identifikovat vinaře  Pierra Sadona v roce 1635 ve farnosti Pouilly.

Následuje dalších pět generací Sadonů ve farnosti a v obecních archivech je již zmínka o  "Vinařství Pouilly". Na počátku devatenáctého století, existují dvě generace Sadonů, jedním byl vinař a pak loďař (převážející cestující přes řeku Loiru) ve vesničce Charentonu u města Pouilly.  Na konci devatenáctého století, se pra-pradědeček Louis Sadon oženil s Marií Chollet opustil Charenton a usadil se v Bouchutu. Manželka po svých rodičích zdědila různé drobné kousky vinic na Bouchutu, které spojila s majetkem svého manžela, což je prvopočátek současného vinařství.  Koupili dům a sklepy v Bel Air, sídle vinařství. Jejich jedinému synovi Andrému  Sadonovi se dařilo a prosperoval. Tento bonviván přezdívaný "spojař", narozen v roce 1900, byl velký průkopník v čase zavádění nového, tehdy revolučního vysokého vedení na vinicích.  André přivedl k vinařskému řemeslu i zetě Luciena Mauroy, který s jeho ženou a Andrého dcerou Raymondou pokračovali ve vinařské tradici. A dobře udělali. 

Po 40 letech poznamenaných válkou a okupací, přišla pro vinaře bolestivá padesátá léta, a to zejména v kraji Bouchut, na jihu a východě, který musel snášet téměř každoročně mráz nebo krupobití. Chtělo to hodně odvahy a vytrvalosti, aby přežili a zůstali věrni tak vzrušující profesi v podřízení rozmarů přírody.

Vinařství i přesto roste a zvětšuje se, což Gerarda (syna Luciena a Raymondy) přimělo, aby se zde na konci 60. let usadil. Gerard velmi pevně přilnul k vinicím a vinařskému řemeslu a podporován svou ženou Simone, modernizuje vinařské hospodářství a sklepy. Nová generace vinařů reprezentovaná Katiou a Cedricem započala v polovině 90. let a praktikuje nové přístupy k vinařství a dochází i ke zvětšení sklepního hospodářství.  Gerard je v důchodu od ledna 2009. Nicméně stále podporuje svou vinařskou rodinu pomocí a radami.....A oni jsou ma za to nesmírně vděční!


>>Domaine Pré Baron<<

obec Oisly, apelace Touraine, oblast Val de Loire, Francie

Rodiné vinařství pana Jean-Luca Mardona leží v apelaci Touraine v obci Oisly v oblasti Sologne. Momentálně rodina hospodaří na 45 hektarech vinic. Vinařství mají v krvi a věnují se mu již 5 generací. Vinařství je členem sdružení "TERRA VITIS" jehož cílem je vytvoření integrované produkce a ekologicky udržitelného zemědělství, resp. vinařství.

V rámci Domaine Pré Baron jsou vyráběna vína v apelacích AOC TOURAINE (bílá, červená a růžová), TOURAINE OISLY a CRÉMANT DE LOIRE (bílá a růžová) z odrůd Sauvignon Blanc, Gamay, Pinot Noir a Cabernet Franc. Některá vína jsou vyráběna jako jednoodrůdová, jiná zase jako cuvée. Půdy zde mají velmi rozmanité složení a za nejlepší jsou považovány ty, které mají křídovité podloží. Tourain je rozlohou největší vinařská apelace na Loiře. Vinice leží v rovinatém terénu a místní rozsáhlé podzemní vinné sklepy jsou podobné těm, jaké najdete například v Champagni.