V současné situaci se snažíme co nejlépe pomoci naši zdravotníkům a záchranným složkám v první linii v boji proti COVID-19. Pomáháme s distribucí ochranných prostředků (roušek a ochranných štítů) od dobrovolných dárců. 

Rovněž se snažíme vykrýt potřeby domovů pro seniory.