MOŽNOST NÁHRADNÍHO PLNĚNÍ


S našimi službami a reklamními předměty můžete vyřešit i povinnost "náhradního plnění".

Co je to  náhradní plnění :

 Náhradní plnění slouží jako jedna z možností plnění zákonného povinného podílu. Ten zákon dává všem zaměstnavatelům, kteří mají více jak 25 zaměstnanců. Ti jsou ze zákona povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, a to v dané 4% poměru k celkovému přepočtenému počtu zaměstnanců. Možnosti jak splnit tuto zákonnou jsou celkem tři: 

Povinný podíl lze splnit pouze třemi způsoby:


 - - 
náhradní plnění – odebírání výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům nebo odebíráním výrobků nebo služeb od osob se zdravotním postižením, které jsou osobami samostatně výdělečně činnými a nezaměstnávají žádného zaměstnance, nebo zadávají zakázky těmto osobám 
- odvodem do státního rozpočtu. 

Náhradní plnění je výhodnou variantou plnění povinného podílu pro firmy, které nemohou přímo zaměstnávat OZP zaměstnance. Nabízím hned několik výhod: 

- pomůže vám splnit povinný podíl 
- získáte touto cestou užitečné služby nebo zboží 
- výrazně ušetříte na odvodu do státního rozpočtu 
- nepřímo podpoříte zaměstnávání OZP osob 

Výhody náhradního plnění:

 Jednou z hlavních výhod náhradního plnění je, že splní svůj povinný podíl OZP. Další výhodou je, že v případě odběru služeb získáte užitečné podpůrné služby, které využijete společnost z jakéhokoli odvětví. Díky náhradnímu plnění se již o podpůrné služby starat nemusíte a můžete se plně věnovat pouze své hlavní činnosti. 

- splníte zákonem stanovený povinný podíl OZP 
- ušetříte na odvodech státu 
- podpoříte zaměstnávání OZP 
- peníze neodevzdáte pouze státu, ale navíc získáte užitečné služby 
- včasným zajištěním služeb splníte povinné podmínky 
- nemusíte řešit administrativu 
- vyhnete se pokutě 1 000 000 Kč